• ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  ІV рівень акредитації
  Ліцензія: Серія АГ №508057 від 18.01.2011 р.

  У 1966 році у м. Луцьку було створено відділення загально-технічного факультету Київського автомобільно-дорожнього інституту (КАДІ), яке через два роки стало загальнотехнічним факультетом КАДІ. Згодом це відділення стало філіалом Львівського політехнічного інституту, а 1 квітня 1991 року на його базі було створено Луцький індустріальний інститут.

  Подією виняткової ваги на Волині стало прийняття 24 грудня 1994 року постанови Кабінету Міністрів України № 1463 ”Про утворення Луцького державного технічного університету”.

  11 квітня 2008 року Указом Президента України № 335 Луцькому державному технічному університету було надано статус національного.

  Сьогодні ЛНТУ – сучасний вищий навчальний заклад, в якому освітня і наукова діяльність здійснюється:

  – на семи факультетах: комп’ютерних наук та інформаційних технологій, машинобудівному, технологічному, будівництва та дизайну, екології та приладоенергетичних систем, бізнесу, обліку та фінансів та навчально-науковому центрі післядипломної освіти;

  – на 38 кафедрах та в Центрі технологій дистанційного навчання.

  Сьогодні в університеті студенти набувають фах за 33 спеціальностями на денній та заочній формах навчання, працюють магістратура, аспірантура, докторантура, 5 спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій. Професорсько-викладацький склад ЛНТУ сягнув 432 чоловік. Серед них 32 доктори наук, професори, 232 доценти, кандидати наук, 16 академіків і членкорів галузевих академій.

  Ректор – Божидарнік Віктор Володимирович – доктор технічних наук, професор.

  ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ БАКАЛАВР

  Напрями підготовки

  Нормативні терміни навчання

  Вартість одного року навчання, грн.

  Код

  Назва

  денна форма навчання

  заочна форма навчання

  денна форма навчання

  заочна форма навчання

  6.010104

  Професійна освіта. Комп’ютерні технології

  4

  5

  5900

  2900

  6.020207

  Дизайн

  4

  5

  9000

  4500

  6.030503

  Міжнародна економіка

  4

  4

  6900

  3900

  6.030504

  Економіка підприємства

  4

  4

  5900

  3000

  6.030505

  Управління персоналом і економіка праці

  4

  4

  6900

  3500

  6.030506

  Прикладна статистика

  4

  4

  4500

  2300

  6.030507

  Маркетинг

  4

  4

  4900

  2500

  6.030508

  Фінанси і кредит

  4

  4

  6500

  3500

  6.030509

  Облік і аудит

  4

  4

  6500

  3500

  6.030510

  Товарознавство і торговельне підприємництво

  4

  4

  6500

  3500

  6.030601

  Менеджмент

  4

  4

  5900

  3000

  6.040106

  Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

  4

  5

  4500

  2300

  6.050102

  Комп’ютерна інженерія

  4

  5

  7900

  3900

  6.050202

  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

  4

  5

  7600

  3800

  6.050403

  Інженерне матеріалознавство

  4

  5

  3000

  1500

  6.050502

  Інженерна механіка

  4

  5

  3000

  1500

  6.050503

  Машинобудування

  4

  5

  3000

  1500

  6.050701

  Електротехніка та електротехнології

  4

  5

  5600

  2800

  6.051001

  Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

  4

  5

  4000

  2000

  6.051003

  Приладобудування

  4

  5

  4000

  2000

  6.060101

  Будівництво

  4

  5

  6000

  3000

  6.070106

  Автомобільний транспорт

  4

  5

  5300

  2600

   

  ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ  СПЕЦІАЛІСТ

  Спеціальності

  Нормативні терміни навчання

  Вартість одного року навчання, грн.

  Код

  Назва

  денна форма навчання

  заочна форма навчання

  денна форма навчання

  заочна форма навчання

  7.01010401

  Професійне навчання.
  (Комп’ютерні технології)

  1

  1

  6300

  3100

  7.01010401

  Професійне навчання.
  (Машинобудування)

  1

  1

  6300

  3100

  7.02020701

  Дизайн

  1

  1

  10500

  5200

  7.03050301

  Міжнародна економіка

  1

  8900

  7.03050401

  Економіка підприємства

  1

  1

  8900

  4900

  7.03050501

  Управління персоналом і економіка праці

  1

  7900

  7.03050701

  Маркетинг

  1

  7900

  7.03050801

  Фінанси і кредит

  1

  1

  6900

  5900

  7.03050802

  Банківська справа

  1

  1

  6900

  5900

  7.03050901

  Облік і аудит

  1

  1

  6900

  5900

  7.03060101

  Менеджмент організацій і адміністрування

  1

  1

  8900

  4900

  7.04010601

  Екологія та охорона навколишнього середовища

  1

  1

  6300

  3100

  7.05010201

  Комп’ютерні системи та мережі

  1

  7900

  7.05020201

  Автоматизоване управління технологічними процесами

  1

  1

  7900

  3900

  7.05040301

  Прикладне матеріалознавство

  1

  1

  5200

  2600

  7.05050201

  Технології машинобудування

  1

  1

  5200

  2600

  7.05050203

  Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

  1

  1

  5200

  2600

  7.05050206

  Машини і технологія паковання

  1

  1

  5200

  2600

  7.05050301

  Металорізальні верстати та системи

  1

  1

  5200

  2600

  7.05050303

  Обладнання лісового комплексу

  1

  1

  5200

  2600

  7.05050312

  Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

  1

  1

  5200

  2600

  7.05050313

  Обладнання переробних і харчових виробництв

  1

  1

  5200

  2600

  7.05050316

  Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

  1

  1

  5200

  2600

  7.05070103

  Електротехнічні системи електроспоживання

  1

  1

  6900

  3400

  7.05100302

  Прилади і системи точної механіки

  1

  1

  5200

  2600

  7.05100307

  Медичні прилади і системи

  1

  1

  5200

  2600

  7.06010101

  Промислове і цивільне будівництво

  1

  1

  7000

  3500

  7.06010103

  Міське будівництво та господарство

  1

  1

  6900

  3400

  7.06010105

  Автомобільні дороги та аеродроми

  1

  1

  6900

  3400

  7.07010601

  Автомобілі та автомобільне господарство

  1

  1

  6600

  3300

   

  ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МАГІСТP

  Спеціальності

  Нормативні терміни навчання

  Вартість одного року навчання, грн.

  Код

  Назва

  денна форма навчання

  заочна форма навчання

  денна форма навчання

  заочна форма навчання

  8.01010401

  Професійне навчання. (Комп’ютерні технології)

  1

  8400

  8.02020701

  Дизайн

  1

  1

  11000

  5500

  8.03050401

  Економіка підприємства

  1

  1

  9900

  5500

  8.03050501

  Управління персоналом і економіка праці

  1

  8900

  8.03050701

  Маркетинг

  1

  8900

  8.03050801

  Фінанси і кредит

  1

  1

  7900

  6500

  8.03050802

  Банківська справа

  1

  7900

  8.03050901

  Облік і аудит

  1

  1

  7900

  6500

  8.03060101

  Менеджмент організацій і адміністрування

  1

  1

  9900

  5500

  8.03060102

  Менеджмент інноваційної діяльності

  1,5

  7000

  8.03060107

  Логістика

  1

  1

  8900

  4500

  8.04010601

  Екологія та охорона навколишнього середовища

  1

  6800

  8.05010201

  Комп’ютерні системи та мережі

  1

  8400

  8.05020201

  Автоматизоване управління технологічними процесами

  1

  1

  8400

  4200

  8.05040301

  Прикладне матеріалознавство

  1

  1

  5600

  2800

  8.05050201

  Технології машинобудування

  1

  1

  5600

  2800

  8.05050203

  Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

  1

  1

  5600

  2800

  8.05050206

  Машини і технологія паковання

  1

  1

  5600

  2800

  8.05050301

  Металорізальні верстати та системи

  1

  1

  5600

  2800

  8.05050303

  Обладнання лісового комплексу

  1

  5600

  8.05050312

  Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

  1

  1

  5600

  2800

  8.05050313

  Обладнання переробних і харчових виробництв

  1

  5600

  8.05050316

  Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

  1

  5600

  8.05070103

  Електротехнічні системи електроспоживання

  1

  7300

  8.05100302

  Прилади і системи точної механіки

  1

  1

  5700

  2800

  8.05100307

  Медичні прилади і системи

  1

  5700

  8.06010101

  Промислове і цивільне будівництво

  1

  1

  7500

  3700

  8.06010103

  Міське будівництво та господарство

  1

  1

  7300

  3600

  8.06010105

  Автомобільні дороги та аеродроми

  1

  1

  7300

  3600

  8.07010601

  Автомобілі та автомобільне господарство

  1

  1

  7300

  3600

  8.18010012

  Управління інноваційною діяльністю

  1,5

  1,5

  8000

  5300

   

  Структурні підрозділи ЛНТУ

  Технічний коледж

  Готує молодших спеціалістів за спеціальностями:
  – «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж»;
  – «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»;
  – «Моделювання та конструювання промислових виробів»;
  – «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки».

  Ковельський промислово-економічний коледж

  Готує молодших спеціалістів за спеціальностями:
  – «Виробництво сільськогосподарських машин»;
  – «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»;
  – «Бухгалтерський облік»;
  – «Організація виробництва».

  Любешівський технічний коледж

  Готує молодших спеціалістів за спеціальностями:
  – «Бухгалтерський облік»;
  – «Будівництво та експлуатація будівель та споруд»;
  – «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва».

  Центр довузівської підготовки ЛНТУ

  Директор: Стельмащук Валерій Віталієвич, к.т. н., доцент

  Адреса: Центр довузівської підготовки, кім.220, вул.Львівська, 75, м. Луцьк, 43018

  Телефон: (0332) 74-61-24

  Основні функції центру довузівської підготовки:
  – проведення профорієнтаційної роботи, пошук та відбір обдарованих абітурієнтів серед випускників загальноосвітніх шкіл та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації;
  – виявлення базових знань молоді, схильностей і можливостей навчання кожного слухача ЦДП;
  – орієнтація слухачів ЦДП в їх соціальному та професійному виборі;
  – формування, розвиток та орієнтування професійної направленості молоді, допомога в досягненні достатнього для вступу до університету рівня знань;
  – адаптація слухачів ЦДП до форм і методів навчання, які використовуються в університеті, до вимог, що ставляться до студентів ЛНТУ;
  – розробка навчальних, навчально-методичних, довідково-інформаційних матеріалів для забезпечення навчального процесу і організаційно-методичної роботи в ЦДП.

  Історична довідка

  Згідно з наказом № 116 від 23.09.1992 р. «Про створення підготовчого відділення Луцького індустріального інституту», керуючись листом Міністерства освіти України № 1/9–33 від 27.06.1992р., підготовче відділення створено 01.10.1992р.

  Відповідно до наказу Луцького національного технічного університету № 213-07-30 від 15.10.2010р. підготовче відділення та консультаційний пункт приймальної комісії реорганізоване у Центр довузівської підготовки.  Це навчально-методичний і психолого-педагогічний комплекс, метою якого є формування професійно-орієнтованого контингенту студентів університету.

  У своїй діяльності центр довузівської підготовки керується Законами України «Про вищу освіту», «Про освіту», Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, наказами і розпорядженнями ректора університету, Положенням про організацію навчального процесу в ЛНТУ, а також Положенням про  Центр довузівської підготовки.

  Центр довузівської підготовки очолює керівник центру, який призначається на посаду наказом ректора. До структури центру довузівської підготовки відносяться:
  – підготовче відділення;
  – підготовчі курси;
  – консультаційний пункт.

  На підготовче відділення та підготовчі курси Центру довузівської підготовки приймаються учні випускних класів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, професійно-технічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та особи, що мають повну загальну середню освіту. Підготовка слухачів здійснюється на умовах договорів за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

  Навчання на підготовчих курсах і підготовчому відділенні ЦДП здійснюється за вечірньою та заочною формами. Заняття проводяться з дисциплін, знання з яких необхідне для вступу та навчання в ЛНТУ. Заняття на курсах проводяться, як правило, викладачами ЛНТУ. Слухачі мають право користуватись бібліотечними фондами та читальними залами університету.

  Згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України

  пункт 12.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) при вступі на відповідний напрям підготовки (спеціальність) даного вищого навчального закладу додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації.

  Навчально — науковий центр післядипломної освіти (ННЦПО) ЛНТУ є правонаступником факультету перепідготовки фахівців як структурного підрозділу ЛНТУ і перейменований відповідно до листа МОНУ від 17.02.09 року № 1/9 — 112. ННЦПО є госпрозрахунковим центром при Луцькому національному технічному університеті, який має печатку, штамп, діє на основі положення, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності. Відповідно до рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії від 19.05.1994 року, протокол № 11/1 та наказу Міністерства освіти України від 19.06.1994 року № 186, центр перепідготовки фахівців має ліцензію на здійснення освітньої діяльності.

  Навчально-науковий центр післядипломної освіти, як структурний підрозділ університету, бере участь у перепідготовці спеціалістів за 11 спеціальностями:

  Спеціальності

  Вартість одного року навчання, грн.

  Фінанси

  3650

  Облік і аудит

  3300

  Економіка підприємства

  3650

  Менеджмент організацій

  3550

  Товарознавство та експертиза в митній справі

  4350

  Автоматизоване управління технологічними процесами

  3500

  Електротехнічні системи  електроспоживання

  3550

  Міське будівництво та господарство

  4300

  Промислове і цивільне будівництво

  4300

  Автомобільні дороги та аеродроми

  4300

  Автомобілі та автомобільне господарство

  4350

   

  Навчання в центрі здійснюється за заочною формою. Термін навчання 2 роки.

  Для вступу необхідно подати документи:
  – копію диплома про вищу освіту та додатка;
  – виписку з трудової книжки (для працюючих);
  – чотири фотографії, розміром 3×4 см;
  – копію паспорта;
  – копію довідки про ідентифікаційний номер;
  – медичну довідку за формою 086-О.

  Прийом заяв і документів вступників на навчання проводиться з  01.06.2011 р. по 10.09.2012 р. в ННЦПО, кабінет 252 з 10.00 до 15.00 години  (тел. 74-61-34).

  Ліцензія МОН № 506571 від 23.02.2010р.

  Студенти центру післядипломної освіти використовують навчальні площі університету, мають можливість користуватися усім бібліотечним фондом, працювати з літературою у читальних залах університету.

  Навчальний процес в центрі забезпечують кращі науково — педагогічні працівники університету та провідні фахівці підприємств, установ та закладів області.

  Упродовж 1993 — 2010 років диплом спеціаліста про перепідготовку отримали 2012 студентів. Серед випускників центру післядипломної освіти — керівники регіонального та районних відділень банків, податкової міліції, представники обласних, міських та районних органів влади тощо.

  Правила вступу до Луцького національного технічного університету у 2011 році

  Структурно правила прийому складаються з двох частин:

  Перша частина – нормативно-правова – у вигляді тексту та таблиць;

  Друга частина – додатки у вигляді таблиць.

  Перша частина цьогорічних Правил прийому на 90% є уніфікованою для всіх вищих навчальних закладів України, в тому числі за термінами прийому документів для основної маси вступників, тобто вступників на базі повної загальної середньої освіти. Вони є наступними:

  Етапи вступної компанії

  Денна форма навчання та навчання без відриву від виробництва

  Початок прийому заяв та документів 1 липня 2011 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс, що проводить ЛНТУ 17 липня 2011 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить ЛНТУ 22 липня 2011 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси 31 липня 2011 року
  Строки проведення ЛНТУ творчих конкурсів 18 – 31 липня 2011 року у декілька сесій
  Строки проведення ЛНТУ вступних екзаменів 23 – 31 липня 2011 року
  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 1 серпня 2011 року
  Терміни зарахування вступників – за державним замовленням 10 серпня;
  – за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки — не пізніше 25 серпня

   

  Хочемо акцентувати увагу на тому, що місце вступника в рейтинговому списку не залежить від дати подання ним документів, а визначається лише сумарним балом за конкурсними предметами, тобто особа, яка здала документи в перший день прийому не користується ніякими пільгами та преференціями по відношенню до особи, яка здала  їх в десятий, двадцять перший  чи тридцятий дні прийому. Інформаційно-пошукова система «Конкурс» в автоматичному режимі в той же день  поставить прізвище вступника на місце, яке належить йому згідно конкурсного бала, тобто якщо у вступника немає нагальних причин, то недоцільно подавати документи  в перші дні прийому, коли створюється надмірний , нічим необґрунтований ажіотаж.

  Особливості  першої частини Правил прийому до ЛНТУ наступні:
  – при вступі на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра на базі повної загальної середньої освіти на напрям підготовки дизайн проводиться творчий конкурс у три етапи, оцінка якого в сумі не перевищує 200 балів (в минулому році ця сума складала 600 балів). Тобто, творчий конкурс входить в конкурсний бал як рівноскладова на рівні з двома предметами по сертифікату та середнім шкільним балом;
  – конкурс при вступі на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра  на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста відбувається за середнім балом додатку до диплома бакалавра;
  – конкурс при вступі на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра відбувається за результатами двох вступних  випробувань, а саме — фахового та іноземної мови та середнього балу з додатку до диплома бакалавра. При цьому обов’язковим є наявність у вступника наукової статті чи участі у науковій конференції.

  Друга частина Правил прийому є більш індивідуалізованою для кожного вузу і відображає загальний напрям освітньої діяльності університету та його педагогічну специфіку, тому зупинимось на її характеристиці більш конкретно:
  – в додатку 1 до Правил прийому приведено ліцензійні обсяги, нормативні терміни та вартість одного року навчання. Загальною помилкою багатьох абітурієнтів з року в рік є ототожнення понять ліцензійний обсяг та обсяги державного замовлення. Звертаємо увагу на те, що ліцензійний обсяг – це максимально можлива кількість студентів, яка може бути набрана вузом як на бюджетну так і контрактну форми навчання разом взяті. Особливу увагу потрібно звернути у цій таблиці на нормативні терміни навчання, так як в ЛНТУ на більшість напрямків вони однакові як для заочної так і денної форм навчання (для рівня бакалавр складають, як правило, чотири роки), а за скороченим терміном навчання (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) не перевищують двох років;
  – в цілому по країні стандартизований набір предметів конкурсного відбору, а саме — обов’язковим для всіх напрямків підготовки є українська мова та література, один з профільних предметів, а на вибір абітурієнта лише представлений третій предмет з двох можливих. Таким чином, ознайомившись з переліком предметів омріяного напрямку навчання в одному з вузів України, немає необхідності вивчати це в іншому вузі, в тих Правилах прийому буде такий же набір предметів — це загальнодержавний стандарт;
  – введена квота пільгових категорій для навчання за державним замовленням, в ЛНТУ вона не повинна перевищувати 10% обсягу державного замовлення на кожен напрям підготовки (для порівняння в минулому році вона була не менше 25%);
  – для полегшення вибору можливого продовження навчання в університеті на основі отриманого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вступнику доцільно скористатись додатком 2 до Правил прийому або звернутись до компетентних працівників приймальної комісії, а не залучати для цього інших сторонніх осіб.

  Адреса приймальної комісії:
  43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, корпус Б, кімната 34, тел.(0332) 74-61-11

  Графік роботи приймальної комісії ЛНТУ на період вступної кампанії 2011 року

  Дні тижня

  Години роботи

  Обідня перерва

  Понеділок

  9:00 – 18:00

  13:00 – 14:00

  Вівторок

  9:00 – 18:00

  13:00 – 14:00

  Середа

  9:00 – 18:00

  13:00 – 14:00

  Четвер

  9:00 – 18:00

  13:00 – 14:00

  П’ятниця

  9:00 – 18:00

  13:00 – 14:00

  Субота

  9:00 – 18:00

  Неділя

  Вихідний день

   

© 2010 «Міжнародний благодійний
фонд імені Ярослава Мудрого »
Разработка сайта -
Activemedia
играть онлайн гта5 игра спанч боб губка квадратные штаны виагра купить онлайн онлайн игра копатель 2