• ОПИС ПРОЕКТУ

  1.Проблема, на вирішенні якої спрямовано проект

  Необхідно визначити реально існуючу проблему розвитку економічної освіти та науки в університеті, на вирішення якої спрямовано проект.

  Необхідно обґрунтувати, чому реалізація саме цього проекту буде суттєво корисною для розв’язання зазначеної проблеми.

  2. Мета та завдання проекту

  Вони мають бути чітко сформульовані і логічно узагальнювати наведену в анотації інформацію про шляхи розв’язання існуючої проблеми.

  3. Реалізація проекту

  3.1.Методи реалізації проекту

  Наведіть методи, якими ви збираєтесь досягти своєї мети. Зосередьтеся на двох головних питаннях:

  • Яка ваша стратегія в досягненні бажаного результату?
  • Чому ви обрали саме цю стратегію серед інших можливих?

  Відповідь на останнє питання потребує вашої обізнаності з аналогічними проектами. Розгляд альтернатив є важливішим аспектом опрацювання методів.

  3.2. Заходи, що здійснюватимуться для реалізації проекту

  Виходячи із визначеної мети, сформулюйте у логічній послідовності етапи проекту. Опис кожного із заходів має його чітко окреслювати і містити кількісну інформацію.

  4.Ресурси, необхідні для реалізації проекту

  У цьому розділі необхідно подавати в чіткій формі відповіді на такі запитання:

  • Хто з працівників буде безпосередньо брати участь у реалізації проекту (прізвища, посади, вчені,звання та ступені)? Яку кваліфікацію вони мають? Що конкретно кожен з них буде робити в межах плану реалізації проекту?
  • Залучення яких сторонніх фахівців і для виконання якої конкретної роботи передбачено проектом?
  • Яку частину коштів і з яких джерел очікується отримати?
  • Якщо проектом передбачається придбання обладнання,обґрунтуйте проблему в ньому. Обґрунтування має спиратися на кількісні показники характеристик устаткування і обсягів передбачуваних робіт.

  5.Оцінка результатів проекту

  У цьому розділі у довільній формі необхідно пояснити:

  • Як успішне здійснення цього проекту сприятиме подальшому розвиткові економічної освіти та науки в університеті?
  • Яка кількість осіб матиме користь від реалізації проекту?
  • Які передбачаються довготривалі та віддалені наслідки реалізації проекту?
  • Якою буде схема поширення та практичного застосування результатів реалізації проекту?

© 2010 «Міжнародний благодійний
фонд імені Ярослава Мудрого »
Разработка сайта -
Activemedia
играть онлайн гта5 игра спанч боб губка квадратные штаны виагра купить онлайн онлайн игра копатель 2