• МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  ДОВІДКА ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

  МИКОЛАЇВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

  Статус державний
  Тип університет
  Акредитація IV
  Ліцензія АВ №529625 від 22.06.2010 р.
  Підпорядкованість Міністерство аграрної політики та продовольства України
  Керівник ВНЗ ректор Шебанін В’ячеслав Сергійович
  Адреса 54010, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Паризької Комуни, 9
  Телефони (0512) 346062; 349454; 580591
  Факс
  Web-сайт www.mdau.mk.ua
  E-mail rektor@mdau.mk.ua
  Військова кафедра
  Дата заснування 1984 р.

   

  1. Потреба в аграрній освіті на Миколаївщині була обумовлена певними соціально-економічними чинниками. Кожна історична доба висувала свої вимоги до розвитку аграрної цивілізації, проте на півдні України вони пов’язані з експортуванням сільськогосподарської продукції. Саме можливість експортування продукції рослинництва надали розвиткові сільського господарства у Північному Причорномор’ї товарного характеру. Це у свою чергу обумовило створення на Миколаївщині школи землеробства, заснованої М.Є.Лівановим у 1790 р.

  2. Утворення Університету розпочалося у 1984 р., коли в м. Миколаєві було організовано філію Одеського сільськогосподарського інституту, у зв’язку з великою потребою в фахівцях сільськогосподарського виробництва вищої кваліфікації: агрономах, зооінженерах, інженерах, економістах. У 1991 р. контингент студентів складав 2232 особи, а навчальний процес забезпечували 126 науково-педагогічних працівника (сьогодні більше 8500 студентів та 427 науково-педагогічних працівника). Тому постало питання про перетворення філії Одеського сільськогосподарського інституту в самостійний вищий навчальний заклад і статус інституту було отримано. У 1997 р. за рішенням Державної акредитаційної комісії України інституту надано найвищий ІV рівень акредитації, а в 1999 р. – статус академії.

  3. За період діяльності філії, самостійного інституту, аграрної академії, а з 2002 року університету відбулося чимало змін. На сьогодні він є провідним вищим навчальним закладом півдня України, який вже третій рік поспіль посідає друге місце серед аграрних вищих навчальних закладів України ІІІ-IV рівнів акредитації.

  4. Університет має 6 навчальних корпусів, 5 гуртожитків, 1992 га орної землі. До структури Університету входять 6 інститутів: Науково-дослідний інститут нових агропромислових об’єктів та учбово-інформаційних технологій, Науковий інститут інноваційних технологій та змісту аграрної освіти, Науково-дослідний інститут сучасних технологій в АПК, Навчально-науковий інститут економіки та управління, Механіко-технологічний навчально-науковий інститут та Інститут післядипломної освіти. До їх послуг 10 проблемних лабораторій, 17 навчально-консультаційних відділень у районах області, які мають власні приміщення та необхідне обладнання для проведення навчального процесу. Створено 66 філій кафедр на виробництві.

  5. В серпні 2009 р. введено в експлуатацію новий навчальний корпус загальною площею 5207,2 м2, де навчаються студенти денної та заочної форми навчання факультету менеджменту. У навчальному корпусі передбачено навчальні аудиторії місткістю від 25 до 280 посадкових місць, кабінети для викладацького складу, комп’ютерні класи, методичні кабінети, побутові кімнати, столова на 120 місць. Аудиторії нового навчального корпусу відповідають вимогам сучасного оснащення аудиторій та дають можливість швидко та просто створювати електронні наочні посібники, що містять текстовий матеріал, графічну та відео інформацію, малюнки та схеми, виділяти важливі блоки інформації, створювати та зберігати будь-які матеріали занять.

  6. У 2004 р. за значні успіхи в галузі освіти і науки колектив Університету  нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. 5 років поспіль за багаторічну інноваційну діяльність з модернізації освіти України Університет визнано «Лідером сучасної освіти». На ХХII Міжнародній агропромисловій виставці – ярмарку «Агро-2010» Університет нагороджено трьома золотими медалями у номінаціях: «За інноваційні розробки в області аграрної науки», «За високі показники в області аграрної освіти», «За високоефективне  інформаційне забезпечення АПК». На Міжнародній агропромисловій виставці-ярмарку “Агро-2011” Університет нагороджено 4 золотими медалями у номінаціях: “За вагомий внесок у реалізацію інноваційної модернізації національної системи освіти”, “За вагомий внесок у національно-патріотичне виховання молоді”, “За вагомий внесок у створення наукової продукції та впровадження наукових розробок у виробництво”, “За розробку та впровадження інвестиційно-інноваційних технологій під час підготовки фахівців на рівні сучасних вимог”. Університет визнано кращим у групі «Роботи та послуги» серед вищих навчальних закладів на регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України» у 2011 р.

  7. Оптимізація діяльності Університету відбувається через створення на його базі регіонального навчально-науково-виробничого комплексу, до складу якого увійшли Університет, Вознесенський, Новобузький, Мигійський коледжі, Інститут післядипломної освіти, навчально-курсовий комбінат системи «Агроосвіта» з відділеннями у всіх районах області, навчально-науково-практичний центр.

  8.  З метою впровадження енергозберігаючих технологій, а також економії бюджетних коштів в Університеті створено навчально-виробничі майстерні по виготовленню корпусних меблів, дверей з ПВХ та алюмінію. Створення  навчально-виробничих майстерень було здійснено не тільки з метою оновлення матеріально-технічної бази Університету, а й навчання студентів робітничій професії «Складальник ПВХ виробів та меблів».

  9. На базі Університету створено перепелину ферму, розроблено плани ефективного виробництва продукції перепелівництва та органічного виробництва.

  10. Університет має власний автотракторний парк, що використовується як для навчального процесу, так і для виробничої діяльності на сільськогосподарських угіддях.

  11. Створено Національний інноваційний кластер «Родючість ґрунтів» з центром у м. Миколаєві, засновниками якого стали Миколаївський державний аграрний університет, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Державна наукова установа «Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України», ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» НААН України, Інститут землеробства південного регіону НААН України, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова та Одеський державний аграрний університет.

  12. В Університеті діє аспірантура за 9 спеціальностями: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.04 – економіка та управління підприємствами; 3.00.13. – фізіологія людини і тварин, 06.01.01 – загальне землеробство, 06.01.09 – рослинництво, 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва, 06.01.03 – агрогрунтознавство й агрофізика, 06.02.01 – розведення та селекція тварин; генетика.

  13. У 2007 році в Університеті відкрито докторантуру за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, з 2011 р. – докторантура за спеціальністю 06.02.04 – Технологія виробництва продуктів тваринництва.

  14. Матеріально-технічне забезпечення Університету відповідає вимогам сьогодення,100% підключення до мережі Інтернет, включаючи студентський гуртожиток, дає можливість студентам знайомиться з сучасними нормативно-правовими актами, новинками літератури за фахом, публікаціями в періодичній пресі.

  15. Університет має  чотири власні котельні. Створення автономних теплогенеруючих систем дає можливість Університету створювати належні умови для проживання в гуртожитках та для навчання в теплих приміщеннях навчальних корпусів, а також економити до 30% бюджетних коштів.

  16. В Університеті  навчальна площа, що припадає на одного студента денної форми навчання відповідає нормам і становить 14,5 м2. Кількість лабораторій та кабінетів повністю задовольняють навчальним планам.

  17. В Університеті  створено ґрунтово-агрохімічну лабораторію при кафедрі ґрунтознавства та агрохімії агрономічного факультету з метою удосконалення науково-дослідної роботи та розширення співпраці з сільськогосподарськими підприємствами Миколаївської області (свідоцтво про атестацію № РН-0134 від 28.12.2009 р.).

  18. Наявність в усіх лабораторіях необхідного обладнання, вимірювальних інструментів, приладів та матеріалів дає можливість проводити лабораторні заняття згідно з робочими навчальними планами. Спеціалізовані кабінети обладнані сучасною технікою, що в повній мірі забезпечує проведення навчального процесу згідно з вимогами робочих навчальних планів і типових програм навчальних дисциплін.

  19. В Університеті функціонує Центр громадського харчування, метою створення якого є здешевлення цін на продукти, забезпечення повноцінним харчуванням студентів, викладачів та співробітників Університету. Студенти Університету мають можливість харчуватися в студентських їдальнях та буфетах за низькими цінами. Ціна комплексного обіду становить 5 грн.

  20. До послуг студентів – 5 гуртожитків, комп’ютерні класи, бібліотека, кабінет поглибленого вивчення іноземних мов, 3 спортзали, їдальня, база відпочинку на узбережжі Чорного моря.

  21. Університет готує бакалаврів, спеціалістів, магістрів з основних спеціальностей за денною та заочною формами навчання, а також здійснює стажування викладачів і працівників різних галузей агропромислового комплексу. Кожний студент згідно з вимогами болонської декларації має можливість отримати 1-2 робітничі професії, зокрема:

  • оператор комп’ютерного набору;
  • секретар керівника (організацій, підприємства, установи);
  • водій автотранспортних засобів (категорія “В”);
  • оператор комп’ютерного набору;
  • слюсар з механоскладальних робіт;
  • тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії “А”,”В”,”С”);
  • електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
  • плодоовочівник;
  • квітникар;
  • озеленювач;
  • оператор машинного доїння;
  • оператор із штучного осіменіння тварин та птиці;
  • бонітіровщик тварин;
  • класувальник вовни та пуху.

  22. Випускники Університету користуються попитом серед підприємств, організацій, установ, агрофірм тощо. На сьогоднішній день випускники Університету не стоять на обліку в центрах зайнятості, як безробітні.

  23. Для успішного вступу до Університету та підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти діють підготовчі курси у м. Миколаєві та районах області.

  24. Студенти, які навчаються на денній формі, мають можливість отримувати другу вищу освіту на пільгових умовах за заочною формою.

  25. Умови проживання в 5-ти студентських гуртожитках найкращі не тільки в області, а й в Україні. Про це свідчать результати конкурсу серед аграрних ВНЗ України «Гуртожиток наш дім» за 2009 рік. Ціна за проживання становить 98,4 грн на місяць – це найнижча ціна по Україні.

  26. Більше 200 студентів Університету мають можливість щорічно виїжджати на практику та стажування за кордон (США, Англія, Данія, Франція, Ірландія тощо).

  27. Студенти Університету постійно посідають призові місця в обласних та Всеукраїнських олімпіадах, за 2011 р. переможцями Всеукраїнських конкурсів та олімпіад стали 30 студентів, 14 з яких – призери Всеукраїнських студентських олімпіад, 16 – переможці Всеукраїнських студентських конкурсів наукових робіт.

  28. Університет є базовим з проведення Всеукраїнських олімпіадах та конкурсів за трьома дисциплінами та спеціальностями.

  29. В Університеті активно функціонують органи студентського самоврядування, основне завдання якого – захист прав та інтересів студентів, наукова діяльність, співпраця зі студентами інших навчальних закладів, робота студентських гуртків, громадських організацій, доброчинних, трудових акцій. За ініціативою органів студентського самоврядування в Університеті створено Центр працевлаштування випускників, що дає можливість ознайомлюватися з вакансіями робочих місць Миколаївської області кожному студентові Миколаївського ДАУ через електронний банк даних щодо вакансій, розміщений у локальній мережі Університету.

  30. 3а ініціативою Університету створена Миколаївська обласна громадська організація «Сільськогосподарська дорадча служба Причорномор’я», діяльність якої спрямовано на досягнення єдиного результату – більш прибуткового сільського господарства Миколаївської області.

  31. Університетом налагоджено дієві зв’язки з міжнародними науковими установами та навчальними закладами по обміну студентів, стажуванню викладачів та міжнародному визнанню дипломів випускників Університету.

  32. Університет є членом таких престижних міжнародних освітніх та наукових організацій: Співдружність університетів Маgnа Сhагtа (ЕUА); Асоціація членства Інституту міжнародної освіти; Американська Рада з Міжнародної Освіти.

  33. Якість освітніх послуг, що надаються в Університеті відповідає європейському рівню. Це підтверджується підписанням Великої Хартії університетів у вересні 2009 р.

  34. З метою підвищення рівня якості науково-освітніх послуг шляхом розширення науково-дослідних площадок, здійснення практичної підготовки майбутніх фахівців в умовах моделювання сучасного високоефективного виробництва в Університеті у 2010 р. створено Науковий інститут інноваційних технологій та змісту аграрної освіти, на базі якого до 2015 р. передбачено реалізувати 15 проектів, найбільшими з яких є:

  • створення навчально-науково-виробничого свинокомплексу;
  • будівництво тваринницького комплексу великої рогатої худоби;
  • будівництво біогазової когенераційної установки для виробництва біогазу та електроенергії;
  • створення міні-заводу з переробки м’яса та молока;
  • створення науково-виробничої лабораторії з виробництва та визначення якості м’яса, молока та м’ясо-молочних продуктів;
  • будівництво тепличного комплексу;
  • зариблення ставків;
  • реконструкція цеху з кормовиробництва.

  Інформація про факультети та спеціальності, за якими оголошується прийом на навчання

  Факультети

  Прийом на денну і заочну форму навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, спеціаліста та магістра проводиться за наступними напрямами підготовки:

  Шифр та найменування
  галузі знань
  Напрям підготовки
  306
  Менеджмент і адміністрування
  6.030601 Менеджмент організацій
  6.030601 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
  0305
  Економіка і підприємництво
  6.030509 Облік і аудит
  1001
  Техніка та енергетика аграрного виробництва
  6.100102 Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва
  6.100101 Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі
  0101
  Педагогічна освіта
  6.010104 Професійна освіта. Механізація сільськогосподарського виробництва та гідромеліоративних робіт
  0901
  Сільське господарство і лісництво
  6.060101 Агрономія
  6.090102 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

   

  Розмір оплати за один рік навчання у Миколаївському державному аграрному університеті на 2011-2012 н.р.


  з/п

  Назва напряму
  підготовки;

  спеціальності

  Плата за один
  рік навчання (грн.)
  Денна форма
  навчання МДАУ
  Заочна форма
  навчання МДАУ
  Друга вища
  освіта
  бака-
  лавр
  спеціа-
  ліст
  ма-
  гістр
  бака-
  лавр
  спеціа-
  ліст
  ма-
  гістр
  Заочна форма
  (за весь
  термін
  навчання
  1,7 року)
  спеціа-
  ліст
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1 Облік і аудит 5700 5750 5800 3700 3800 3900 7200
  2 Менеджмент організацій 5400 5500 5600 3500 3600 3700 7200
  3 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 5500 5600 5700 3600 3700 3800
  4 Процеси, машини та обладнання АПВ 3700 3800 3900 2400 2500 2600
  5 Професійна освіта 2900 3000 3100 2100 2200 2300
  6 Енергетика сільськогосподарського виробництва 4500 4600 4700 2600 2700 2800
  7 Агрономія 3300 3400 3500 2200 2300 2400
  8 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 5000 5100 5200 3300 3400 3500

   

  Пiдготовче вiддiлення

  Факультет довузівської підготовки Університету здійснює підготовку з усіх загальноосвітніх предметів, які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, а також підготовку з інших предметів.

  Навчання на факультеті довузівської підготовки здійснюється за програмами, укладеними відповідно до вимог ЗНО.

  Навчання платне.

  Форми навчання: вечірня, заочна.

  На навчання приймаються особи, які мають повну середню освіту, учні 11 класів середніх навчальних закладів та всі охочі. По завершенню навчання на курсах для слухачів проводиться безкоштовне пробне тестування.

  Приймальна комiсiя

  Приймальна комісія (www.mdau.mk.ua) відповідно до Правил прийому до Університету розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до Університету.

  Приймальна комісія працює щодня, крім неділі, з 9:00 до 17:00 за адресою: м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9, каб. 106.
  Обідня перерва з 12:00 до 13:00.
  Телефон: (0512) 34-60-62.

  Технолого-економічний коледж

  У 2011 р. в Університеті створено Технолого-економічний коледж, який пропонує: сучасні методи навчання, комп´ютерне оснащення, кваліфіковані викладачі, зручні і обладнані усім необхідним аудиторії, лабораторії, навчально-виробничі майстерні, регіональний навчально-науково-виробничий комплекс, гуртожитки, їдальні, бібліотеки, читальні зали, видавничий центр, спортивні зали. Це забезпечує якісну, повноцінну теоретичну та практичну підготовку спеціалістів за такими спеціальностями:

  • 5.10010201 “Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва”;
  • 5.10010102 “Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі”;
  • 5.03050901 “Бухгалтерський облік”;
  • 5.03050801 “Фінанси і кредит”;
  • 5.03050702 “Комерційна діяльність”;
  • 5.03060101 “Організація виробництва”;
  • 5.09010201 “Виробництво і переробка продукції тваринництва”;
  • 5.09010103 “Виробництво і переробка продукції рослинництва”;
  • 5.09010303 “Зелене будівництво і садово-паркове господарство”.

  Навчання в коледжі здійснюється за рахунок видатків державного та місцевого бюджетів – за державним замовленням, за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

  Після закінчення коледжу і продовження навчання в Університеті юнаки матимуть можливість закінчити військову кафедру та отримати звання офіцера запасу Збройних сил України.

  Особи, які мають направлення від районних управлінь агропромислового розвитку зараховуються за окремим конкурсом.

  Переваги навчання в коледжі:

  • при вступі в коледж після 9 класів не потрібно здавати зовнішнє незалежне тестування;
  • в коледжі одержують атестат, диплом молодшого спеціаліста, робітничу професію;
  • після навчання в коледжі студенти мають право вступати до університету на ІІІ курс без зовнішнього незалежного тестування;
  • на державній формі навчання студенти отримують стипендію, при навчанні на контрактній основі оплата здійснюється помісячно, посеместрово, або в цілому за рік;
  • на час навчання студенти забезпечуються гуртожитком.

  При вступі абітурієнти подають до приймальної комісії заяви про прийом на ім´я директора коледжу.

  До заяви додаються:

  • документ про освіту (або його копія);
  • медична довідка за формою 086-о та картка профілактичних щеплень(063-О);
  • 6 фотокарток розміром 3х4;
  • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
  • документи, що дають право на пільги.

  Паспорт, свідоцтво про народження, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) подаються до приймальної комісії особисто.

  № пп Спеціальність Ліцензований
  обсяг
  Вступні випробування Термін навчання
  за денною
  формою
  Оплата за один
  навчальний
  рік
  1. 5.10010201
  “Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва”
  50 Українська мова (диктант)
  Математика (тести)
  4 роки 3500 грн
  2. 5.10010102
  “Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі”
  50 Українська мова (диктант)
  Математика (тести)
  4 роки 4000 грн
  3. 5.03050901
  “Бухгалтерський облік”
  50 Українська мова (диктант)
  Математика (тести)
  3 роки 5200 грн
  4. 5.03050801
  “Фінанси і кредит”
  30 Українська мова (диктант)
  Математика (тести)
  3 роки 5200 грн
  5. 5.03050702
  “Комерційна діяльність”
  50 Українська мова (диктант)
  Математика (тести)
  3 роки 5000 грн
  6. 5.03060101
  “Організація виробництва”
  50 Українська мова (диктант)
  Математика (тести)
  3,5 роки 5000 грн
  7 5.09010201
  “Виробництво і переробка продукції тваринництва”
  50 Українська мова (диктант)
  Математика (тести)
  4 роки 4500 грн
  8 5.09010103
  “Виробництво і переробка продукції рослинництва”
  50 Українська мова (диктант)
  Математика (тести)
  4 роки 4500 грн
  9 5.09010303
  “Зелене будівництво і садово-паркове господарство”
  25 Українська мова (диктант)
  Математика (тести)
  3,5 роки 3500 грн

   

  За додатковою інформацією звертатися в приймальну комісію коледжу:
  Адреса: м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9, 106 ауд.
  тел. 34-60-62; 34-94-54; 58-05-91

   

   

© 2010 «Міжнародний благодійний
фонд імені Ярослава Мудрого »
Разработка сайта -
Activemedia
играть онлайн гта5 игра спанч боб губка квадратные штаны виагра купить онлайн онлайн игра копатель 2