• ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

  28 серпня 1940 року разом з іншими установами та закладами освіти розпочинає свою роботу новий структурний підрозділ – обласний інститут удосконалення вчителів. Першим директором інституту був призначений Котко Полікарп Архипович.

  Завданням інституту була організація роботи педагогів області над втіленням в життя комуністичної ідеології, радянського способу життя. На основі положення народного комісаріату обласний відділ освіти та інститут удосконалення вчителів відкрили районні педагогічні кабінети, а також організували 83 методичні кущі при середніх і семирічних школах. Саме на їх базі мали проводитись семінари, даватися відкриті уроки, курси тощо. Поступово налагоджувався процес навчання та виховання. Працівники інституту в міру можливостей намагалися організувати роботу над ліквідацією неписьменності серед дорослого населення.

  З вересня 1944 року працівники інституту почали надавати консультації учителям, які строго реєструвалися, і консультовані отримували розписку про те, що їм надана відповідна консультація фахівця.

  На початку 60-х років обласний відділ освіти почав залучати інститут до фронтальних перевірок. У 80-х роках інститут працював у тісному контакті з обласним відділом народної освіти. Директор інституту Юзефович Леонід Іванович (1976-1984 рр) намагався покращити роботу в інституті, вивчав методичну службу області, дізнавався, де найкраще поставлена робота в закладах аналогічного типу на Україні. На той час кабінетами розробляються рекомендації щодо організації методичної роботи районних, міжшкільних методичних об’єднань, засідання яких пропонується проводити 4 рази на рік.

  У середині 90-х років розроблена модель навчально-тематичного плану. Мета курсів – надати вчителю сучасні уявлення про: а) психолого-педагогічний процес навчання і виховання учнів; б) нові педагогічні технології та передовий педагогічний досвід; в) нові досягнення науки; г) процес соціально-економічного, політичного і духовного відродження України.

  Віколомний серпень 1991 року колектив інституту зустрів як активний учасник українського державного відродження. Йшов бурхливий процес оновлення змісту освіти молодої незалежної держави.

  Процес реорганізації захопив і методичну службу. З 01.09.1992 р. згідно з рішенням представника Президента України по Чернівецькій області від 23.04.1992 р. № 68 Чернівецький обласний інститут удосконалення вчителів був ліквідований. На його базі був утворений Чернівецький обласний науково-методичний інститут освіти. Директором інституту був призначений Кулянда Ярослав Петрович.

  Була змінена і структура інституту. Замість колишніх кабінетів були утворені відділи – суспільно-гуманітарних дисциплін, природничо-математичних дисциплін, початкової школи та дошкільного виховання, курсової перепідготовки та кафедра педагогіки, психології та методики викладання. Інститут продовжував виконувати роль головної методичної установи області: працювали курси, проводились семінари, вивчався стан викладання предметів у школах області, проходили олімпіади, конференції, видавалась література з питань методики, готувались матеріали для обласного управління освіти.

  У зв’язку з відкриттям з 01.09.1993 р. по вул. Шевченка, 31 Чернівецького міського філософсько-правового ліцею №2, для інституту було виділено приміщення ще однієї дитячої дошкільної установи по вул. Маяковського, 31-33. Поки йшла підготовка нового приміщення, колектив інституту кілька місяців працював у приміщенні бібліотеки палацу “Юність Буковини”. Новий, 1994 рік інститут зустрічав на новому місці.

  Згідно з розпорядженням голови Чернівецької обласної державної адміністрації від 16.01.1997р. № 18-Р 01.04.1997 р. інститут знову було ліквідовано. На його базі з 02.04.1997 р. розпочав функціонувати обласний науково-методичний інститут післядипломної освіти (ОНМІПО). На початку 1996 року заступником директора з навчально-методичної роботи була призначена Тороус Людмила Олександрівна. У цьому ж році пройшла і чергова зміна прописки. Інститут, котрий іще носив стару назву, почав переїзд із вул. Маяковського, 31-33 на вул. І. Франка, 20, де працює і донині.

  З 2000 року в зв’язку із реорганізацією управління освіти облдержадміністрації в управління освіти і науки інститут координує і методичну роботу в ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

  Згідно з наказом управління освіти і науки облдержадміністрації від 01.06.2001 р. № 217 ОНМІПО був реорганізований в обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (ОІППО). Ця назва зберігається і зараз. Директором реорганізованого інституту був призначений Осколов Петро Васильович.

  Магістральним напрямком роботи інституту є курсова перепідготовка. На жаль, через недостатнє фінансування у 90-х роках цей напрямок постраждав чи не найбільше. Курси різної тривалості (від 2-х тижнів до 3-х місяців), що проводились у радянські часи, були переведені у режим однотижневих. Більше того, в період кризи 1996-1998 років практикувались навіть міжрайонні виїзні курси. З 2001/2002 навчального року інститут перейшов на двотижневий термін проведення курсів для вчителів та тритижневий для керівних кадрів. З 2004/2005 н.р. практикуються і заочні курси. З 2005/2006 н.р. в інституті апробується кредитно-модульна система, оскільки Україна активно долучилась до Болонського процесу.

  З 06.02.2007 р. в.о. директора інституту призначена Палійчук Надія Йосипівна, а з 29 грудня 2007 року – кандидат філологічних наук, доцент Івасюк Оксана Михайлівна. Їі заступниками є: з навчально-методичної роботи – Палійчук Надія Йосипівна, з навчальної роботи – Жукотинська Валентина Дмитрівна. До структури інституту були введені такі нові підрозділи: науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, науково-методичний центр нових інформаційних технологій навчання, редакційно-видавничий відділ.

  З 18.05.2010 р. директором інституту призначений кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вищої математики Білянін Григорій Іванович.

  САЙТ

© 2010 «Міжнародний благодійний
фонд імені Ярослава Мудрого »
Разработка сайта -
Activemedia
играть онлайн гта5 игра спанч боб губка квадратные штаны виагра купить онлайн онлайн игра копатель 2