• ІНСТРУКЦІЯ з підготовки проекту

  В цій інструкції викладено вимоги до підготовки пропозицій на фінансування проектів. Увага потенційних грантоотримувачів зосереджується на такому поданні інформації, яке дозволить здійснити об’єктивну оцінку запропонованого проекту. Проект, що подається до Програми, має складатися з:

  1.      Реєстраційної картки.

  2.      Анотації (резюме).

  3.      Опису проекту.

  4.      Бюджету.

  5.      Додатків.

  Проект подається у друкованому вигляді українською мовою в двох примірниках та в електронному вигляді в редакторі Word.

  РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТА ПРОЕКТУ:

  Проект надійшов:
  реєстраційнийномер:
  Назва проекту
  Бюджет проекту (грн.)
  Тип проекту номер (1 – 4)
  1. Проект подається від структурногопідрозділу факультету (кафедра, лабораторія, інше) Назва підрозділу
  2. Груповий проект (подається від групи викладачів та вчених) Прізвище, ім’я та по-батькові авторів проекту
  3. Індивідуальний проект Прізвище, ім’я та по-батькові автора проекту
  4. Студентський проект(включаючи аспірантів) Назва органу студентського самоврядування, прізвища авторів проекту
  Керівник проекту Прізвище, ім’я та по-батькові керівника проекту
  Місце роботи, посада, звання
  Контактні телефони:робочий:

  домашній:

  Факс, E-mail:

  Підписами, поставленими нижче, засвідчуються зобов’язання:

  • подавати в проекті інформацію, яка відповідає дійсності;
  • у разі надання гранту – використовувати його відповідно до плану реалізації та бюджету проекту.

  Підпис керівника проекту  ________________  Дата  ______________

  АНОТАЦІЯ:

  В анотації до проекту необхідно чітко й лаконічно розкрити його зміст за схемою:

  • назва проекту;
  • хто продає проект;
  • на розв’язання якої конкретної проблеми його спрямовано;
  • що конкретно і яким чином передбачається здійснити за час реалізації проекту;
  • які результати очікуються від реалізації проекту;
  • які кошти і з яких джерел передбачається використати для здійснення проекту.

  Обсяг анотації – до однієї сторінки тексту.

  БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ:

  Бюджет проекту має бути представлений у зведеному табличному вигляді та відображати структуру фінансових ресурсів, які потрібні для здійснення наведених заходів.

  Якщо частина проекту фінансується з інших джерел, необхідно вказати їх обсяги.

  Орієнтовна схема бюджету

  Статті видатків Необхідне фінансування
  Оплата праці (зарплата, гонорари, оплата послуг)
  Обладнання
  Матеріальне забезпечення проекту
  Витрати на відрядження
  Інші витрати
  Усього

  ОПИС ПРОЕКТУ:

  1.Проблема, на вирішенні якої спрямовано проект

  Необхідно визначити реально існуючу проблему розвитку економічної освіти та науки в університеті, на вирішення якої спрямовано проект.

  Необхідно обґрунтувати, чому реалізація саме цього проекту буде суттєво корисною для розв’язання зазначеної проблеми.

  2. Мета та завдання проекту

  Вони мають бути чітко сформульовані і логічно узагальнювати наведену в анотації інформацію про шляхи розв’язання існуючої проблеми.

  3. Реалізація проекту

  3.1.Методи реалізації проекту

  Наведіть методи, якими ви збираєтесь досягти своєї мети. Зосередьтеся на двох головних питаннях:
  Яка ваша стратегія в досягненні бажаного результату?
  Чому ви обрали саме цю стратегію серед інших можливих?

  Відповідь на останнє питання потребує вашої обізнаності з аналогічними проектами. Розгляд альтернатив є важливішим аспектом опрацювання методів.

  3.2. Заходи, що здійснюватимуться для реалізації проекту

  Виходячи із визначеної мети, сформулюйте у логічній послідовності етапи проекту. Опис кожного із заходів має його чітко окреслювати і містити кількісну інформацію.

  4.Ресурси, необхідні для реалізації проекту

  У цьому розділі необхідно подавати в чіткій формі відповіді на такі запитання:
  Хто з працівників буде безпосередньо брати участь у реалізації проекту (прізвища, посади, вчені,звання та ступені)? Яку кваліфікацію вони мають? Що конкретно кожен з них буде робити в межах плану реалізації проекту?
  Залучення яких сторонніх фахівців і для виконання якої конкретної роботи передбачено проектом?
  Яку частину коштів і з яких джерел очікується отримати?
  Якщо проектом передбачається придбання обладнання,обґрунтуйте проблему в ньому. Обґрунтування має спиратися на кількісні показники характеристик устаткування і обсягів передбачуваних робіт.

  5.Оцінка результатів проекту

  У цьому розділі у довільній формі необхідно пояснити:
  Як успішне здійснення цього проекту сприятиме подальшому розвиткові економічної освіти та науки в університеті?
  Яка кількість осіб матиме користь від реалізації проекту?
  Які передбачаються довготривалі та віддалені наслідки реалізації проекту?
  Якою буде схема поширення та практичного застосування результатів реалізації проекту?

  ДОДАТКИ:

  До опису проекту можуть бути додані матеріали, які детальніше розкривають його зміст та здатність виконавців його реалізувати (публікації, результати попередніх досліджень, статистичні дані, curriculum vitue  виконавців та ін.) 

© 2010 «Міжнародний благодійний
фонд імені Ярослава Мудрого »
Разработка сайта -
Activemedia
играть онлайн гта5 игра спанч боб губка квадратные штаны виагра купить онлайн онлайн игра копатель 2