• ВСЕУКРАЇНСЬКІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ НА ТЕМУ: "УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ: РЕАЛІЇ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ"

  ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНФЕРЕНЦІЙ НА ТЕМУ: “УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ: РЕАЛІЇ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ”

  1. 26 лютого, 26 березня 2013 року – Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

  2. 20 березня 2013 року – Національний університет державної податкової служби України

  3. 8 квітня 2013 року – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

  4. 23 квітня 2013 року – Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

  5. 26 квітня 2013 року – Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова

  6. 6 червня 2013 року – Щасливський навчально-виховний комплекс Бориспільського району Київської області

  7. 20 вересня 2013 року – Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

  8. 25-27 вересня 2013 року – Кримський республіканський інститут післядипломної педагогічної освіти

  9. 26-27 вересня 2013 року – Івано-Франківський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

   10. 3-4 жовтня 2013 року – Запорізький національний університет

  11. 17-18 жовтня 2013 року – Львівський національний університет імені Івана Франка

  12. 14 листопада 2013 року – Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  _______________________________________________________________________

  Досягнуто домовленостей з науковцями Європи

  щодо участі у Всеукраїнських науково-практичних конференціях:

   1. Бо Йохансон (Швеція)—     професор, доктор наук, член  комітету з гуманітарних питань Ради Європи;

  2. Лєшик Коженєвський (Польща)—    президент Європейської асоціації наук про безпеку, член-кореспондент Академії педагогічних наук Польщі, професор Краківської академії фізкультури;

  3. Мирослав Келемєнь (Словакія)—    професор, доктор наук, ректор Академії Збройних Сил Словаччини, бригадний генерал;

  4. Соня Куртен-Вартіо (Фінлянфія)—    професор, доктор наук, університет прикладних наук, член комітету з освіти молоді Ради Європи;

  5. Франц Хохштрассер (Швейцарія)—    професор, доктор наук, член комітету з питань фахової освіти Ради Європи;

  6. Валентинас Навицкас (Литва)—    професор, доктор наук, Технологічний університет Каунас

  7. Пастушеня Олександр Миколайович (Білорусь)—    професор, доктор наук, проректор Академії силових структур Білорусії, заслужений діяч освіти Білорусії;

  8. Гарамжил Лхамсуренійн (Монголія)—    доктор педагогічних наук, професор з питань безпеки, генерал;

  9. Вєра Пєтрасова (Словакія)—    професор, доктор-педагогічних наук, Словацький Університет Сільського Господарства;

  10. Чжан Минчжана (Китай) —    доктор педагогічних наук, професор, Хебейський Педагогічний університет;

  11. Януш Гіржевскі (Польща)–    доктор гуманітарних наук, Ректор Всеобщей гуманитарной школи «Померания» в м. Хойница;

  12. Заза Церетелі (Естонія) –      доктор медичних наук, професор соціології, Міжнародний Технічний Радник ООН (Талін);

  13. Володимир Горбунов (Болгарія)–      доктор юридичних наук, професор, генерал-лейтенант, заступник голови Міжнародної співдружності постійний учасник Ради Європи;

  14. Боділ Філіпс (Данія)–      доктор педагогічних та психологічних наук, експерт Ради Європи, член Комітету Ради Європи з питань фахової освіти;

  15. Шарков Анатолій Васильович (Білорусія)–      Доктор исторических наук (1998), профессор (2001), Почетный профессор Академии права и управления Минюста России

  _____________________________________________________________________

  ВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЙ

  ____________________________________________________________________

  ВІДГУКИ ПРО КОНФЕРЕНЦІЇ

  ____________________________________________________________________

  ПУБЛІКАЦІЇ ПРО КОНФЕРЕНЦІЇ

  ____________________________________________________________________

  УГОДИ, ЛИСТИ ТОЩО

  ____________________________________________________________________

  АНОНС

                                   ____________________________________________________________________

  І ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ-26 ЛЮТОГО-26 БЕРЕЗНЯ 2013

  ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ-14-15 БЕРЕЗНЯ 2013

  ІІІ  ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ-8 КВІТНЯ 2013

  IV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ-23 КВІТНЯ 2013

  V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ – 26 КВІТНЯ 2013

  VI ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ – 6 ЧЕРВНЯ 2013

  ________________________________________________________________________________________

  Президенту України В.Ф. Януковичу,

  Голові Верховної Ради України В.В. Рибаку,

  народним депутатам України,

  Прем’єр-міністру України М.Я. Азарову,

  всім громадянам України 

  Звернення 

  Кожна демократична і високорозвинена держава сильна своїм освіченим, патріотично налаштованим, духовно багатим молодим покоління.

  За словами великого  давньоримського політичного діяча,  філософа та літератора Цицерона «Основа всієї держави складається з правильного виховання юнацтва».

  Для розвитку та зміцнення української держави «правильне виховання» полягає у цілеспрямованому формуванні української нації, яка знає своє коріння, свою історію, культуру, цінує і береже українську мову.

  Ці виховні ідеали мають пронизувати весь навчально-виховний процес  і бути аксіомою для всіх державних мужів.

  Водночас з 2011 по 2013 рр. спостерігаються тривожні антиукраїнські тенденції в питанні українського національно-патріотичного виховання. Зокрема, яскравими доказами цього є:

  – відсутність послідовності в реалізації Національної доктрини розвитку освіти (Указ Президента України від 17.04.2002 року № 347/2002). Всупереч одноголосно прийнятій резолюції ІІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти з «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» Указом Президента України № 344/2013 від 25.06.2013 року з тексту цієї резолюції знято заходи щодо «розроблення та реалізації Концепції національного виховання» та «ключового напряму державної освітньої політики – побудови ефективної системи національного виховання дітей та молоді». На нашу думку, це слід розцінювати як замах на основи державності України.

  – проект Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного виховання громадян на 2013­­–2017 роки (рішення Колегії МОНмолодьспорту України, протокол № 6/1-21 від 31.05.2012 року), а також Концепція громадянської освіти та виховання в Україні (оприлюднена 29.12.2012 року на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України) спрямовані на виховання в Україні космополітів, а не українських патріотів. У них відсутнє поняття виховання любові до української держави, української мови,  української літератури, української культури, плекання знань про історію України;

  – з нормативно-правових освітніх актів України, що стосуються виховання молоді, зникло словосполучення «український народ», замість нього введено термін «населення України»;

  – державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України № 1392 від 23.11.2011 року) позбавлений українознавчого змісту, неприпустимим у ньому є об’єднання вивчення української мови з мовами національних меншин, а також вивчення історії України в контексті світової історії, що позбавляє можливості впливу на формування української нації;

  – у Концепції літературної освіти (Наказ міністерства освіти і науки України від 26. 01. 2011 № 58) виховні акценти зміщені, навіть небезпечні, оскільки підводять до усвідомлення української мови та літератури як другорядних, закріплюючи колоніальний статус України та фіксуючи травми радянського минулого у свідомості нових поколінь;

   – не сприяє утвердженню Конституційних норм і проект Концепції мовної освіти, розроблений та рекомендований до обговорення Міністерством освіти і науки України, у якому чітко не сформульовано його завдання. Тут вводиться поняття «мета вивчення мов», що нівелює місце української мови як державної. Не відповідає Конституції України пропоноване «Концепцією мовної освіти» визначення російської мови  як «мови міжнаціонального спілкування», що підсилює антиукраїнське спрямування проекту Концепції мовної освіти;

  – в новому 2013–2014 навчальному році набирає чинності розпорядження Міністерства освіти і науки України про обов’язкове вивчення в школах другої іноземної мови, якою може бути російська або інша мова національних меншин. Прирівнювання російської мови до «другої іноземної мови» суперечить Конституції України, де вона є мовою національних меншин. Цей документ дає додаткові необмежені можливості для утвердження в Україні російської мови як другої державної мови й закріплює її панівне становище;

  – лист Міністерства освіти і науки України  «Щодо деяких питань підготовки до нового навчального року» (від 17.05.2013 р. № 1/9-326)  містить вимогу про обов’язкове подання батьками заяв про мову навчання при вступі до навчальних закладів, а також, як це сформульовано в частині третій ст. 20 Закону України «Про засади державної мовної політики», «у разі потреби, у будь-який час протягом навчання». Така процедура  абсурдна з погляду організації навчально-виховного процесу і є повторенням в найгіршому варіанті радянських методів витіснення української мови з освітніх закладів.

  У зв’язку з вищезазначеним вважаємо за необхідне:

  1. Забезпечити реалізацію Конституції України у сфері освіти зокрема, статті 11 «Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України», впровадження в практику освітніх закладів Національної доктрини розвитку освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян України.

  2. Доопрацювати та суттєво наповнити українським змістом прийняті нормативно-правові акти в сфері освіти, а саме:  Національну стратегію розвитку освіти на період до 2021 року (Указ Президента України від 25.06.2013 року №344/2013), проект Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного виховання громадян на 2013­­–2017 роки (рішення Колегії МОНмолодьспорту України, протокол № 6/1-21 від 31.05.2012 року), Концепцію громадянської освіти та виховання в Україні (оприлюднена 29.12.2012 року на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України), Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України № 1392 від 23.11.2011 року),  Концепцію літературної освіти (Наказ міністерства освіти і науки України від 26. 01. 2011 № 58), проект Концепції мовної освіти (розроблений та рекомендований до обговорення Міністерством освіти і науки України).    В подальшому унеможливити розробку та прийняття подібних антиукраїнських і антидержавних  документів.

  3. Провести відкриті діалоги з обговорення пропозицій щодо змісту та реалізації Національної стратегії розвитку освіти протягом достатнього часу, а не в місячний термін липень, коли освітяни були у відпустках.

  4. На конкурсній основі розробити державний проект  розбудови української національної школи з українським змістом навчання.

  5. Розробити український національний стандарт змісту загальної середньої та вищої освіти.

  6. Запровадити на каналах телебачення регулярні освітні програми державною мовою.

  7. Прийняти Закон України «Про українське національно-патріотичне виховання» та Державну програму українського національно-патріотичного виховання підростаючих поколінь з відповідним державним фінансуванням.

  8. Розробити та виконувати державну програму підтримки шкіл української діаспори. 

   

  Від імені багатотисячної громади освітян, учасників Всеукраїнських науково-практичних конференцій на тему: «Українське національно-патріотичне виховання: реалії, тенденції, перспективи»

   

  Творча група у складі:

  1. Ахмедов Н.М., викладач РУЗ «Сімферопольської спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням іноземних мов»
  2. Безнищенко О.М., заступник директора з навчально-виховної роботи навчально–виховного комплексу «Українська школа – гімназія», Заслужений вчитель АР Крим, нагороджена медаллю В. Сухомлинського
  3. Блакитна Т. І., директор Миколаївської загальноосвітньої школи № 57 м.Миколаєва Миколаївської міської ради Миколаївської області, учитель української мови і літератури
  4. Бондаренко М. Г., заступник директора Миколаївської загальноосвітньої школи № 1 імені Олега Ольжича м.Миколаєва Миколаївської міської ради Миколаївської області, учитель української мови і літератури.
  5. Вишневський О.І., професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, кандидат педагогічних наук
  6. Власенко В.В., доцент кафедри української  філології Кримського інженерно-педагогічного університету
  7. Власенко П.Р., голова Сімферопольського міського Товариства «Просвіта» ім.Т.Шевченка
  8. Вольвач П.В., голова наукового товариства ім. Т.Шевченка, кандидат сільськогосподарських наук, професор, академік
  9. В’юн В.Г., керівник Миколаївського регіонального відділення Інституту історії України НАН України, доктор економічних наук, професор
  10. Гетьман В.І., доцент кафедри землезнавства та геоморфології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук
  11. Горбань О.В., завідувач кафедри філософії та права Національної академії природоохоронного та курортного будівництва, доктор філософських наук, професор, Заслужений працівник освіти АР Крим
  12. Дикань О.П., доктор сільськогосподарських наук, професор, Заслужений працівник освіти України
  13. Доненко Л.О., вчитель української літератури Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Заслужений вчитель України,
  14. Донченко Т.К., завідувач кафедри методики викладання української мови і літератури, Інституту української філології та літературної творчості імені А.Малишка НПУ імені М.Драгоманова, доктор філологічних наук, професор
  15. Жилін Ю.О., відмінник народної освіти, кавалер «Ордена Дружби Народів», голова ГО «Джерела духовності» м.Черкаси
  16. Жиліна Г.І., вчитель–методист української мови і літератури, голова Черкаського осередку МГО «Конгрес сприяння захисту української мови»
  1. 17.  Захарова Т.М., методист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Кримська філія) МОНмолодьспорту України, Заслужений вчитель України
  1. Калинець-Мамчур З. І., проректор з науково-педагогічної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат біологічних наук, доцент
  2. Кисельов Ю.О., доцент Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук
  3. Ключковська І.М., директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв`язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка», кандидат педагогічних наук, доцент
  4. Коваленко Н.Д., Заслужений вчитель України, відмінник освіти України
  5. Ковалів Ю. І. професор кафедри Української літератури XX ст. Інституту філології Київського національного університету ім. Т.Шевченка, доктор філологічних наук, лауреат Шевченківської премії, Заслужений працівник освіти України
  6. Ковальський А.Й., доцент кафедри мисливсько-лісового господарства та екології ліса Кримського технічного університету, Заслужений працівник сільського господарства, кандидат економічних наук
  7. Корпанюк М.П., директор центру Сковородинознавства Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г.Сковороди, доктор філологічних наук, професор, академік Академії вищої освіти України
  8. Костюк В.В., завідувач кафедри журналістики Запорізького національного університету, кандидат педагогічних наук, доцент
  9. Кравець Л.В.,  доцент кафедри стилістики української мови Інституту української філології та літературної творчості імені А.Малишка НПУ імені М.Драгоманова, доктор філологічних наук, професор
  10. Кремінь Т.Д., кандидат філологічних наук, доцент
  11. Кривошея Л.О., учитель-методист, Заслужений працівник освіти України
  12. Литвин А.І., Заслужений вчитель України
  13. Лопушанська Г.В., директор гімназії № 56 м.Львова, Заслужений працівник освіти України
  14. Лукашенко В.В., директор Кримської філії Національного науково-дослідного інституту українознавства
  15. Магрицька І.В., доцент Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, кандидат філологічних наук, кавалер ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня
  16. Марусик Т.П., голова Координаційної ради з питань захисту української мови при Київській міській організації «Меморіал» імені В.Стуса
  17. Марцінковський І.Б., голова правління Миколаївського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, кандидат медичних наук, доцент гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування імені Макарова
  18. Матіюк М.Г., директор Миколаївської загальноосвітньої школи № 1 імені Олега Ольжича м.Миколаєва Миколаївської міської ради Миколаївської області, учитель історії
  19. Микитів Г.В.,  старший викладач кафедри видавничої справи та редагування Запорізького національного університету
  20. Михайличенко Г.Б., старший викладач кафедри української філології Кримського інженерно – педагогічного університету
  21. Пилунський Л.П., депутат ВР АР Крим, Заслужений журналіст України
  22. Пирогова Х.М.,  старший викладач кафедри соціальних комунікацій, реклами та зв’язків з громадськістю Запорізького національного університету, кандидат філологічних наук
  23. Плеханова Т.М.,  доцент кафедри видавничої справи та редагування Запорізького національного університету, кандидат філологічних наук
  24. Плівачук К.В., завідувач кафедри  із соціальної роботи Білоцерківського інституту економіки і управління університету «України», доцент, кандидат педагогічних наук, Заслужений вчитель України
  25. Погребенник В.Ф., завідувач кафедрою української літератури Інституту української філології та літературної творчості імені А.Малишка НПУ імені М.Драгоманова, доктор філологічних наук, професор
  26. Постовий В.Г., провідний науковий співробітник  лабораторії сімейного виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України
  27. Плющ М.Я., завідувач кафедри української мови Інституту української філології та літературної творчості імені А.Малишка НПУ імені М.Драгоманова, доктор філологічних наук, професор
  28. Руденко Н.І., директор НВК «Українська школа-гімназія»  Сімферопольської міської ради, член комітету з Державних премій України в галузі освіти, Заслужений працівник освіти України, Заслужений працівник освіти Автономної Республіки Крим,
  29. Руденко Ю.Д., професор кафедри теорії та історії педагогіки Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова, доктор педагогічних наук, академік Академії наук вищої освіти України
  30. Савченко С.М., голова Всекримського товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка, кандидат фізико–математичних наук
  31. Серга О.В., методист ГМЦ Сімферопольської міської ради
  32. Совик Л.М., відповідальний секретар газети «Кримська світлиця»
  33. Стефанюк В.С., голова товариства «Україна – Світ»
  34. Стрілько В.В., президент Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого, кандидат педагогічних наук
  35. Строїнова Г.В., заступник директора з виховної роботи Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Олега Ольжича
  36. Турянський Я.В., президент ВГО «Асоціація «Відроджені гімназії України»
  37. Тяпкіна Н.І., доцент кафедри видавничої справи та редагування Запорізького національного університету, кандидат філологічних наук
  38. Фесенко О.Д., вчитель-методист української мови та літератури,  Відмінник освіти України, кавалер ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня
  39. Хитрук В.О., ректор Міжнародної Арт-Академії «Нірмала Шарадей» імені Г.Сковороди, кандидат філологічних наук
  40. Чернявська Л.В., доцент кафедри соціальних комунікацій, реклами та зв’язків з громадськістю Запорізького національного університету, кандидат філологічних наук
  41. Чекаліна В.І., кавалер ордена Княгині Ольги, Відмінник освіти України
  42. Чорніля О.П., заступник директора з науково-методичної роботи навчально–виховного комплексу «Українська школа – гімназія» Сімферопольської міської ради
  43. Шовковий В.М., професор кафедри загального мовознавства та класичної філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор педагогічних наук
  44. Шуляр В. І., доцент Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, Заслужений вчитель України
  45. Щекун А.С., директор ГО «Український Дім»
  46. Ющук І.П., голова Київського міського об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

  (Оригінали підписів заявників знаходяться

  в Міжнародному освітньому фонді імені Ярослава Мудрого)

  Відповіді та відгуки на звернення просимо надсилати за адресою:

  Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого

  01042, м.Київ, бульвар Марії Приймаченко, 6А або fond_@ukr.net

  Тел. 0(44)286-10-21, 284-72-72

© 2010 «Міжнародний благодійний
фонд імені Ярослава Мудрого »
Разработка сайта -
Activemedia
играть онлайн гта5 игра спанч боб губка квадратные штаны виагра купить онлайн онлайн игра копатель 2